หมวดหมู่ทั่วไป > บันเทิงเริงรมย์:Entertainment

เพลงละคร ในอดีต

<< < (3/3)

ประดู่แดง:
สาส์นรัก

ขับร้องโดย .......คุณมัณฑนา โมรากุล

http://www.youtube.com/watch?v=y5MKKAmGHWs


จากบทละครเรื่องท้าวแสนปม รัชกาลที ๖ ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เป็นบท­ละคร
เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๖ เพลงนี้จับเอาตอนที่นางอุษาเขีย­นสารตอบพระชินเสน.


ธรณีกรรแสง
ขับร้องโดย .......คุณ มัณฑนา โมรากุล
 

http://www.youtube.com/watch?v=ZvKL0IJtkEs


เป็นเพลงประกอบละครเรื่อง "ธรณีกรรแสง" ผู้ที่ไม่ทราบที่มาที่ไปของเพลง­
ก็จะว่า "ไม่ดีเท่าไร" ทำนองเพลงก็มาจากเพลงไทยเดิมชื่­อ "ธรณีกรรแสง"เช่นกัน


วังบัวบาน
ขับร้องโดย.....คุณมัณฑนา โมรากุล.

http://www.youtube.com/watch?v=Lou_I7YP2Tw

คำร้อง สนิท ศ. ทำนอง อรุณ หงสวีณะ
เพลงจากภาพยนตร์เรื่อง ร่มฟ้าเวียงพิงค์


บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๔ โดย มัณฑนา โมรากุล
"วังบัวบาน" เป็นชื่อวังน้ำที่อยู่เบื้องล่างชะง่อนผาสูงบริเวณเหนือน้ำตกห้วยแก้ว อยู่ในเขตตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

ประดู่แดง:
หนาวตัก

ขับร้องโดย.....คุณพิศมัย วิไลศักดิ์

http://www.youtube.com/watch?v=gG7Vi6nUEJo

จากละคร เรื่อง ดรรชนีนาง ของอิงอร
การะเกด

ขับร้องโดย.....คุณพิศมัย วิไลศักดิ์

http://www.youtube.com/watch?v=UvOED8AK9IYขวัญตาการะเกด

ขับร้องโดย.....คุณพิศม้ย วิไลศักดิ์

http://www.youtube.com/watch?v=VJPttNNXosE
กลิ่นการะเกด

ขับร้องโดย.....ชรินทร์ นันทนาคร คู่ พิศมัย วิไลศักดิ์

http://www.youtube.com/watch?v=mQ3TGYnLq8s

จากภาพยนตร์ เรื่อง การะเกด


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

Go to full version